Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2 éves képzés)
 
A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a KKV-szektorban látja el.
 
Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma megszerzésére két év alatt nyílik lehetőség érettségizettek részére. 

A képzés kiváló alapot nyújthat egyetemi továbbtanuláshoz mind alapképzésben, mind felsőfokú szakképzésben.


A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
 • Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében.
 • Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli.
 • Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait.
 • Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról.
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat.
 • Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat.
 • Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében.
 • Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi.
 • A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait.
 • Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében.
 • Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat.
 • Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi.
 • Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket.
 • Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában.
 • Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket.
 • Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket.
 • Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat.
 • Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.
 • Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.
 
A legjellemzőbb betölthető munkakörök:
 
FEOR-szám FEOR megnevezése
3631 Konferencia- és rendezvényszervező
3641 Személyi asszisztens
4111 Titkár(nő)
4112 Általános irodai adminisztrátor
4113 Gépíró, szövegszerkesztő
4114 Adatrögzítő, kódoló
4121 Könyvelő (analitikus)
4122 Bérelszámoló
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4134 Humánpolitikai adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros
 
 
Forrás : http://www.barossgyor.hu