Sporttörténet I. - Az első száz év (1897-1997)
Bizonyára testére és így egész személyére
tökéletesebb ember az, aki több gimnasztikai ügyességgel bír.

(Széchenyi István)

A testnevelés tanítása (testgyakorlás) már az első tanévtől a kötelező tantárgyak között szerepelt. A tornaórákat a kiváló képzettségű Dr. Vajda Emil vezette, az 1899/1900-as tanévtől az új iskolaépületben, jól felszerelt tornateremben.
Iskolánk testnevelése és sportja az első évek eredményes munkájának eredményeképpen hamarosan országos hírű lett. Ezt a rendkívül gyors és eredményes fejlődést az első világháború és következményei megállították.
 
Dr. Vajda Emil Szőts László Kicska Sándor
 
A háború után mindent újra kellett kezdeni, most már bérelt tornateremben. Iskolánkban az igen agilis, rátermett testnevelő, Szőts László hamarosan újra magas színvonalra emelte a testnevelést, melyről tanítványaival minden évben ünnepélyes tornabemutatókon „számolt be”.
Intézetünk sportéletét Kicska Sándor (matematika tanár) szervezte újjá, tette országosan eredményessé és elismertté. 1923-ban megalakították a „Mudin István iskolai sportkört”. (Válogatott atléta, aki hősi halált halt a világháborúban). A számos szakosztályban öntevékeny, élénk sporttevékenység folyt. Elsősorban atlétáink, úszóink, evezőseink és lövészeink értek el országos sikereket, akik közül többen a válogatottságig is eljutottak. A tanulók testi képességeinek fejlesztését, az egészséges életmód kialakítását szolgálta iskolánk csónakháza a Püspökvár alatt (1926-1936), és korszerű lőterünk a Kálvária úton (1930-1947). Iskolánk jól felépített testnevelés és sport életébe ismét beleszólt a történelem. A második világháborúban csaknem minden elveszett, utána ismét elölről kellett mindent kezdeni.

1948-ban kezdte meg munkáját első kinevezett testnevelő tanárunk, Lóránt József, aki iskolánk tanulója és kiváló sportolója volt. Minden nehézséget leküzdve (akkor már semmilyen sportlétesítménye nem volt iskolánknak), nagy szakszerűséggel újra felépítette iskolánk testnevelését és magas színvonalú, országosan elismert iskolai sportját. A sport állami irányítás alá került. Lóránt tanár úr nagy eréllyel és jó érzékkel végezte az eredményes munkát a szakosztályokban. Szervezte a tömegsport megmozdulásokat (MHK, jelvényszerző versenyek). A hagyományosan űzött sportágak mellett eredményesek lettek a labdajáték szakosztályok is (kézilabda, röplabda, labdarúgás). 1964-ben átadták az új iskolaépületet a Bem téren. Az itt megépült tornaterem a város legkorszerűbb létesítménye lett, kiváló lehetőséget adva a legkülönfélébb sportágak művelésére. Sajnos Lóránt József tanár úr nem sokáig élhetett e különleges jó adottságokkal, melyre egész életében vágyott, korai betegsége és halála megakadályozta ebben.

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő időszakban fokozatosan új irányvonal formálódott a testnevelés és sportmozgalomban is. Új tantervek születtek (1965, 1968, 1978, 1982.). Megkezdődött a honvédelmi oktatás (1969). Bevezették a harmadik testnevelési órát (1973). Megújult a tömegsport mozgalom, turisztika (ODK). Az iskoláknak nagyobb szerepet kellett vállalni az utánpótlás-nevelésben. Előtérbe került a testnevelő tanárok folyamatos továbbképzése. Jelentősen megnőtt az adminisztráció. A megnövekedett feladatok, a tanulólétszám növekedése miatt már kettő, de esetenként három testnevelő tanár foglalkoztatására is sor került. Szabó István – szakfelügyelő – (1964-1982), Domonkos László (1965-1976), Görög Dezső (1975-1978), Cséka Lajos (1976-2007), Erdődi Rudolf (1978-2005), Kristóf László (1982-1993). Az eredményes munkát végző testnevelő tanárok, a viszonylag jó feltételek között (tornaterem, szabadtéri pályák, 3 testnevelési óra, úszásoktatás, korcsolyázás stb.) ismét magas színvonalra iskolánk testnevelését és sportját. A legeredményesebb szakosztály a kézilabda volt (8 országos bajnokság), de sokszor szerepeltek országos versenyeken az atlétáink, röplabdásaink is. Ezeket az eredményeket már lánytanulóink érték el. (Az ’50-es évektől fiú iskolából folyamatosan lány iskola lett.)
 
     Szabó István
    
 
     Domonkos László           Görög Dezső     
         
Cséka Lajos Erdődi Rudolf Kristóf László
 
A ’80-as évek második felére jelentős visszaesés indult el az iskolai testnevelés és sport terén is. A sportolók száma lecsökkent. Viszont nőtt a felmentettek száma (az ’50-es évektől vezették be a gyógytestnevelést). A fiatalság egészségi, fizikai állapota fokozatosan romlott, egyre inkább az egészségtelen életforma kezdett tért hódítani. A szocialista rendszer a sokféle próbálkozás ellenére sem tudta tartósan megoldani a testnevelés és sport szerteágazó, nagy fontosságú kérdését.

1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Ezután egy hosszan elhúzódó rendszerváltozási folyamat indult el, ami a testnevelés és sport területén is tapasztalható lett. Megkezdődött az irányítási rendszer demokratikus átalakítása (Egyesületi Törvény, Oktatási Törvény, NAT). Megalakult a Magyar Diáksport Szövetség. Átszervezték a diáksportköröket. Új versenyrendszer alakult, már nem tekintették az utánpótlás-nevelést az iskolai sport feladatának. Sajnos ezzel egyidőben csökkent a testnevelés órák száma (a mindennapos testnevelés bevezetése lehetőségének megadása mellett.) Kevesebb anyagi juttatás maradt az iskolai testnevelésre és sportra, a számos pályázati lehetőség ellenére is.
Ezek következtében színvonal visszaesés következett be, minden területen. Sportoló tanulóink csak ritkán jutottak el a megye határain túlra. Iskolánk nagy múltú hírnevét leginkább a még társadalmi egyesületekben sportoló versenyzőik öregbítették.
Forrás : http://www.barossgyor.hu