Pontszámítás
A felvételt nyert tanulók kiválasztásának elve és módja:

Minden képzéstípusban magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk. 


A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
Helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján - az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével - a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazásáról az iskola igazgatója dönt.

Szóbeli vizsga nincs!

A központi felvételi vizsgán szerezhető pontszám: 100 pont.


Segítség a sikeres felvételi vizsgához:
 
Felvételi előkészítő 8. osztályos tanulóknak!
Korábbi évek felvételi feladatai magyar nyelvből (anyanyelvből)
Korábbi évek felvételi feladatai matematikából


Pontszámítás:

A felvételin elért pontokhoz (50 + 50 pont) adjuk hozzá az általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, illetve a 8. osztály félévi eredményeit az alábbi tantárgyakból:
 
irodalom

magyar nyelv

történelem

matematika

idegen nyelv 

Az általános iskolából maximálisan 100 pont hozható.


Rangsorolás:

A központi írásbelin szerzett (max. 100 pont) és a hozott pontok (max. 100 pont) összegzése alapján rangsoroljuk a tanulókat.

Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki:
  1. Halmozottan hátrányos helyzetű és ezt dokumentummal igazolja.
  2. Lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.
  3. Különös helyzete ezt indokolja az iskola Szakmai programja szerint:
    • a tartósan beteg tanuló;
    • a szakértői és rehabilitációs bizottság által sajátos nevelési igényűnek nyilvánított tanuló;
    • az a tanuló, akinek testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll.
Forrás : http://www.barossgyor.hu