Phare CBC
Az eisenstadti iskolával közösen a 2001-2002-es tanévtől megteremtettük intézményünkben a két tannyelvű üzleti képzés alapjait. Ehhez a képzéshez kapcsolódik egy 2003-ban indult Európai uniós pályázat, a Phare CBC program keretében.

"Tananyagfejlesztés osztrák-magyar szakképzési programhoz" című pályázatunkkal közel 30 millió forint állt rendelkezésre a megvalósításra. Ezt az összeget a partnerintézménnyel, az eisenstadti iskolával együttműködve német nyelvű tananyagok (jegyzetek) kidolgozására fordítottuk, valamint a képzéshez szorosan kapcsolódó technikai eszközök beszerzésére, tanulmányutak, továbbképzések megvalósítására. Összesen 26 kolléga (magyar és osztrák szakértők, adminisztratív és pénzügyi segítők) munkáját kellett összehangolni, ellenőrizni, irányítani, szervezni.
A tananyagok összeállítását, gyakorlati alkalmazásának elsajátítását a tanárok és a diákok számára ausztriai tanulmányutak, a partnerintézménynél tett látogatások, az osztrák szakértők magyarországi óralátogatásai, a tanulóknak szervezett szakmai gyakorlatok segítették. Mindezek alkalmat adtak a tapasztalatszerzésre tanároknak, diákoknak egyaránt. Nagyon érdekes és tanulságos volt valamennyiünk számára az osztrák tanulók érettségi vizsgáján való részvétel, a vizsga anyagainak tanulmányozása. Nálunk még szokatlan módszereket, az informatika erőteljes alkalmazásának lehetőségeit ismerhettük meg, és mindezt idegen nyelven. Fejlődési lehetőség volt a nyelvészeknek is, de különösen a szakmai tárgyakat tanító kollégáknak.

2005. szeptember 28-án került sor a pályázat ünnepélyes záró konferenciájára. Az ünnepségen több mint félszáz diákunk is részt vehetett.
A záró rendezvény dr. Kun Andrásné igazgató köszöntőjével és Árpásiné dr. Tóth Erzsébet igazgatóhelyettes, projektvezető értékelésével kezdődött. Ezután a tananyagokat készítő tanárok mutatták be munkáikat a következő témakörökben: nyelvtan, országismeret, lexika, informatikai alapok, szakmai gyakorlati ismeretek, szakmai elméleti ismeretek és társadalomismeret. Ezek 11 jegyzet és egy CD formájában váltak elérhetővé diákjaink számára. A készítők egyenként elmondták a legfontosabb tudnivalókat a munkájukkal kapcsolatban. Az előadássorozatot állófogadás követte.

Az elkészült német nyelvű jegyzetek és szerzőik:
 
Lexika:  Deé-Kovács Katalin – Orosz Éva
Üzleti kommunikáció:  Nagyné Gyurós Katalin
Országismeret:  Beckl János
Tanirodai gyakorlatok: Szijjártóné Herczeg Edit
Számvitel:  Árpásiné dr. Tóth Erzsébet
Gazdasági környezetünk, üzemgazdaságtan:  Honvári János
Gazdasági német: Gyurovics Edina
Nyelvtan: Szalai Andrea – Tóthné Nagy Andrea
Informatikai alapok: Jagudits György
Vállalkozástan: Tóth Tamás
Társadalomismeret: Bertháné Hári Gabriella – Mészáros Eszter

A Baross TIMES iskolaújság a fogadáson több jegyzetíró tanárnak tett fel kérdéseket:
 
Beckl János Jagudits György Mészáros Eszter Szalai Andrea
Tudna-e választ adni arról, hogy körülbelül mennyi időt vett igénybe a jegyzet elkészítése? Körülbelül egy év lehetett a jegyzet elkészítési ideje, de sokat segített a tanítás és emellett folyamatosan kellett anyagokat gyűjtenem, ami sok időt vett igénybe. Sok. Sok időmbe telt a CD elkészítése, mivel
az Interneten és innen-onnan nagyon nehéz volt megfelelő mennyiségű anyagot gyűjtenem és a témákhoz illő képeket választanom. Ez egy hihetetlenül nehéz munka volt.
Körülbelül egy évig tartott. Ezalatt minden nap órák hosszat ültem az anyag mellett és éjfél körül feküdtem le. Emellett egyetemre is készültem és egy virgonc osztályt is kordában kellett tartanom. A jegyzet elkészítési ideje körülbelül másfél év a kutatómunkával együtt. Az írás pedig fél évig tartott, körülbelül májustól-szeptemberig.
Voltak-e olyan pillanatok, amikor már fel szerette volna adni az írást? Nem voltak ilyen pillanatok. Mindig próbáltam az anyagrészeken javítani és ezeket jobbítani. - Nem, nem volt ilyen pillanat, ezt meg kellett
csinálnom nem volt mese, viszont ez a jegyzet a tanulókért íródott, ez adott erőt a nehéz pillanatokban.
Már az elején volt ilyen pillanat. A legnehezebb feladatom az volt, hogy a témákban tudjak maradni.
Milyen céljai, reményei voltak a könyv elkészítésével? Fő célom, hogy a diákok németül jól, könnyebben, egyszerűbben minél több ismeretet tudjanak szerezni a németajkú országokról. - Igazából ez a jegyzet inkább belső használatra
van kifejlesztve a 12. és 13. D számára, hogy minél könnyebben és egyszerűbben tanuljanak.
Több előismeretre lett volna szükségem, viszont az anyagok folyamatosan készültek.
Vannak-e ehhez fogható nagy tervei? Igazából nincsenek, inkább tovább akarom majd fejleszteni ezt a jegyzetet. Viszont nagy, jövőre néző terveim nincsenek. Igazából, ha nem lenne tervem, akkor
megöregednék. Az embernek mindig vannak tervei.
Igen, elsősorban a turizmussal kapcsolatosan, de egy közös tankönyv elkészítése Szalai Andrea tanárnővel is szerepel a terveim között. Nem tudom, nincsenek igazából, most is végig lámpalázas voltam, míg ezt az előadást tartottam és ki tudja mi lesz ezután az évek során.
 
Fényképek a fogadásról:
 
Forrás : http://www.barossgyor.hu