2021-ben érettségizettek pályakövetési statisztikája
2021.10.27.
2021-ben érettségizettek pályakövetési statisztikája
A 2021-ben érettségizett 102 tanuló visszajelzése alapján elkészült az érettségizettek pályakövetési statisztikája.
Az érettségizett diákok 70%-a iskolánk OKJ-s szakképző évfolyamát választotta.




 



A 12. A ügyvitel ágazati osztály 24 érettségizett tanulójából 18 fő (75%) tért vissza a szakképző 1/13. (kétéves), vagy az 5/13. (egyéves) évfolyamra.

 
A 12. B és 12. C osztály tanulói közül (összesen 53-an érettségiztek a 2 osztályban) 79% maradt az újonnan indított gazdálkodás és menedzsment ágazat pénzügyi-számviteli ügyintéző (1 éves beszámításos) képzésen.
 
A 12. D osztályból 11-en maradtak itt a szakképző évfolyamon, ez a legnagyobb arány az utóbbi évekkel összehasonlítva a két tanítási nyelvű képzésben.
 

Az első táblázat az osztálystatisztikákat mutatja, a másodikban megtekinthetőek azon egyetemi szakok, ahová diákjaink bejutottak.

A 2/14. és az 1/13. évfolyamon tanulók ösztöndíjra és sikeres szakmai vizsga esetén pályakezdési juttatásra is jogosulttá válnak.
 
  12. A 12. B 12. C 12. D  összesen %
Baross - OKJ irodai titkár
(nappali tagozat, 5/13. évfolyam, egyéves képzés)
9 - - - 9 fő 8,82 %
Baross - pénzügyi-számviteli ügyintéző technikum
(nappali tagozat, 2/14. évfolyam, egyéves képzés)
- 17 25 11 53 fő 51,96 %
Baross - pénzügyi-számviteli ügyintéző technikum
(nappali tagozat, 1/13. évfolyam, kétéves képzés)
1 - - - 1 fő 0,98 %
Baross - vállalkozási ügyviteli ügyintéző technikum
(nappali tagozat, 1/13. évfolyam, kétéves képzés)
8 - - - 8 fő 7,84 %
más technikum OKJ-képzése 2 - - 1 3 fő 2,94 %
dolgozik/munkát keres 2 2 3 1 8 fő 7,84 %
magyar egyetemen tanul tovább 2 5 1 11 19 fő 18,64 %
külföldi egyetemen tanul tovább - - - 1 1 fő 0,98 %
Összesen: 24 24 29 25 102 fő 100,00%
 

 
Felsőoktatási intézmény
Budapesti Gazdasági Egyetem - Pénzügyi és Számviteli Kar
gazdálkodási és menedzsment
2
Budapesti Gazdasági Egyetem - Pénzügyi és Számviteli Kar
pénzügy és számvitel
1
ELTE - Állam- és Jogtudományi Kar
jogász
1
ELTE - Gazdálkodástudományi Intézet
nemzetközi gazdálkodás
1
ELTE - Gazdálkodástudományi Intézet
pénzügy és számvitel
1
ELTE - Gazdálkodástudományi Intézet
pénzügy és számvitel (angol nyelven)
1
ELTE - Társadalomtudományi Kar
nemzetközi tanulmányok
1
Soproni Egyetem - Benedek Elek Pedagógiai Kar
óvodapedagógus
1
Soproni Egyetem - Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)
1
Széchenyi István Egyetem - Audi Hungaria Járműmérnöki Kar
járműmérnöki (angol nyelven)
1
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
gazdálkodási és menedzsment
5
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
kereskedelem és marketing
1
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
turizmus-vendéglátás (felsőoktatási szakképzés)
1
Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
jogi (felsőoktatási szakképzés)
1
Wirtschaftsuniversität Wien
közgazdasági képzés
1
Forrás : http://www.barossgyor.hu