Közzétételi lista

A Közzétételi lista utolsó frissítése: 2021. július 11.1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 
Beiskolázás 9. évfolyamra
(2021-2022-es tanév, indítandó osztálytípusok)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató prospektus
(9. évfolyam)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató
Érettségi utáni szakképzés (OKJ-szakképesítés nappali és levelező tagozaton)
Hamarosan elérhetőek
a meghirdetett szakok!


2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 
2021. június 23. kedd (8.00-16.00), Baross-terem 3 osztály
 
 
3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
3. § [A szakképzés ingyenessége]
(1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében
a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig
ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.
 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
 
Az épület nyitva tartása,
portaszolgálat
Hétfő-péntek: 6.30-20.30
Ügyfélszolgálat, Titkárság Hétfő-kedd: 7.30-16.00
Szerda-csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-14.30

A tanév rendje letölthető ITT. Részletes, folyamatosan aktualizált programnaptár elérhető a honlap nyitólapján.


5. Dokumentumtár
 
Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.


6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A lista elérhető IDE kattintva.

 
7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 
Végzettség Munkakör Szakképzettség
szakközépiskola iskolatitkár
(1 fő)
képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus
gyors-és gépíró
szakközépiskola ügyviteli munkatárs
(1 fő)
pénzügyi-számviteli ügyintéző


8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 
KOMPETENCIA-
MÉRÉS
Matematika
(iskolai átlag)
Matematika
(országos átlag)
Szövegértés
(iskolai átlag)
Szövegértés
(országos átlag)
2020 COVID-járvány miatt elmaradt
2019 1749 1670 1729 1661
2018 1685 1647 1692 1636
2017 1713 1647 1708 1613
2016 1707 1641 1708 1610
2015 1694 1645 1689 1601
2014 1694 1631 1698 1597
2013 1713 1640 1724 1620
2012 1724 1632 1713 1603
2011 1759 1635 1749 1617
2010 1666 1613 1749 1620
2009 1682 1618 1739 1615
2008 1688 1648 1700 1609
 
9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)
 
Tanév Lemorzsolódás
(a tanulólétszámhoz viszonyítva)
Évismétlésre utasított
2020-2021 6 fő (1,24%) -
2019-2020 6 fő (1,25%) 1 fő
2018-2019 10 fő (1,8%) 2 fő
2017-2018 11 fő (1,9%) 9 fő
2016-2017 17 fő (2,7%) 12 fő
2015-2016 11 fő (1,76%) 14 fő
2014-2015 8 fő (1,23%) 13 fő
2013-2014 9 fő (1,42%) 10 fő
2012-2013 18 fő (2,83%) 9 fő


10. Az érettségi vizsgák eredményei

Az adatok letölthetőek az Eredményeink menüpontra kattintva.


11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról a Házirend 8. fejezete nyilatkozik.

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok és számonkérések rendjét a Házirend 4. fejezetének 9., 10. és 11. pontjai tartalmazzák:

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgákat a Szakmai Program 3.11.1. fejezete szabályozza.

"Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak a következő esetekben:
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni."

Az osztályozó vizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Helyi tantervei (Tantárgyi programjai) tartalmazzák, melyek ide kattintva érhetők el.


14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
 
nappali tagozat (9/Kny-9.-10.-11.-12. évfolyam) 14 osztály 414 fő
OKJ-szakképzés nappali tagozaton (13. évfolyam) 2 osztály 64 fő
OKJ-szakképzés esti tagozaton, felnőttoktatás keretében 2 osztály 41 fő

Az egyes osztályokban tanulók létszáma megtekinthető ITT.
Forrás : http://www.barossgyor.hu