Jogszabályok, szakképzéssel kapcsolatos weboldalak

Szakképzéssel, oktatással kapcsolatos jogszabályok


2019. évi LXX. törvény a szakképzésről (Szkt)
 

12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.)
 

Új szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egybeszerkesztve
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 


Szakképzéssel kapcsolatos oldalak, információk


Innovációs és Technológiai Minisztérium

Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK)
 

IKK
Képzési és kimeneti követelmények (KKK) - Programtantervek (PTT)

 

IKK
Szakképző intézménykereső

 

Szakképzés 4.0 stratégia
 
Forrás : http://www.barossgyor.hu