Iskolatörténet - A rendszerváltásig


FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nyomtatás
Iskolánk 1947. május 10-én ünnepelte a városi kultúrházban az 50 éves jubileumot. Udvaros István polgármester ünnepi beszédében ismertette az iskola alapításának és félévszázados működésének történetét, elismeréssel szólt a tantestület eredményes munkájáról és a végzett növendékek mintaszerű helytállásáról. Elmondta, hogy "tornaterme most sincs az iskolának. A helyzet végleges rendezése az általános újjáépítéssel függ össze, mert a világháború rombolásai súlyos kárt okoztak az iskola felszerelésében is. [...] Kívánom, hogy a jubiláló intézet a magyar újjáépítés kezdetén a következő félévszázadot rugalmassággal és fiatalos lendülettel kezdje meg."

A II. világháború utáni viharos időkben az iskola elnevezése gyakran változott:
  • 1947: közgazdasági középiskola 
  • 1949: közgazdasági gimnázium 
  • 1952: közgazdasági technikum ipari tagozat
A közgazdasági technikusi oklevelet képesített könyvelői, alapfokú tervezői és statisztikus képesítésnek fogadták el. A közgazdasági technikumok tagozatos rendszere a direkt irányítási rendszer megfelelője volt az oktatásban. Az újonnan bevezetett politikai gazdaságtan - a minden tantárgyba beépített politika mellett - a marxista eszmék terjesztésére volt hivatott. 1952-ben kezdődött meg a felnőttoktatás, amely - bár hosszú ideig önálló iskolaként működött - mindig az iskola szerves része volt. Még egy lényeges változást hozott ez az esztendő: az addig tiszta fiúiskolában beindult az első lányosztály. Ma már nincsen fiúosztály, és a tanulók több mint 80%-a lány.
 
Esti tagozatról ballagnak a 60-as években

1956 forradalmi eseményeit szimpátiával figyelte az iskola tantestülete és diáksága, de cselekvő résztvevőjük nem volt. Emiatt a forradalom leverését követő megtorlás sem érintett közvetlenül bennünket. 1959-ben két irányba változott az iskolai oktatás. Egyrészt bevezetésre került - a gyakorlati képzés erősítésének céljával - az "5+1-es" oktatás. Másrészt beindítottuk az első nyelvi tagozatos osztályokat, amelyekben csoportbontásban, heti 6 órában tanítottunk idegen nyelvet - mégpedig az akkor kötelező orosz mellett németet, angolt és spanyolt is. Az iskola létszáma tovább növekedett, ezért az iskola építkezésbe kezdett. A minisztérium 120.000 forintot adott a 2 tanterem építéséhez, a többit a volt tanítványok, a szülők, a diákok és a tantestület társadalmi munkája, valamint a győri vállalatok segítsége pótolta. A bővítés egy-két évre javította a működési feltételeket, de az iskola hamar kinőtte a szűk helyet.

Politikai nyomásra 1961-ben felvettük az iskola volt tanulójának, a Tanácsköztársaság rosszemlékű vezetőjének, Szamuely Tibornak a nevét. Az iskolareform előkészítésének időszakában több kísérletet vállaltunk az új tantervek kipróbálására. 1962-ben már szakközépiskolai osztályok indultak, amelyek, a korábbi technikumhoz viszonyítva, bővítették a közismereti tárgyak oktatására fordítható időt. Ez az iskolatípus a korábbinál nagyobb általános- és szakmai műveltséget jelentett, de fokozott tanulói- és tanári leterheltséggel járt. Továbbra is megmaradt a túlzott specializálódást jelentő ágazati bontás. A nyelvi osztályok magas szintű nyelvoktatása az idegen nyelvi gép- és gyorsíró osztályokban élt tovább. A közgazdasági szakemberek iránti fokozott igény a tanulólétszám növelését kívánta meg, de azt a régi épületben már nem lehetett biztosítani. A megyei vezetés döntése alapján 1964-ben iskolánk kapta meg a Bem téren felépült új iskolaépületet, jelenlegi otthonunkat. Az iskola 14 osztálya nagy örömmel vette birtokba a tornateremmel, sportpályával, étkezővel rendelkező épületet.

Az új iskolaépületről több cikk is megjelent:
 
 
Felső képek: tanáraink az építkezésen

Alsó kép: igazgatói iroda a 60-as évekből

1969-ben kereskedelmi szakközépiskolai osztállyal bővült iskolánk. Egy ilyen típusú osztály volt iskolánkban 1982-ig, az új kereskedelmi szakiskola megépüléséig. A gazdasági élet fejlődése, az ügyviteli munka gépesítése megkövetelte, hogy a tanulók ilyen jellegű ismereteket is szerezzenek, ezért megkezdték az ügyviteli géppark kialakítását. Ez kezdetben kézi és villamos meghajtású számológépekből és mechanikus könyvelőgépekből állt. 1982-ben a kereskedelmi osztályokat átvette a Kereskedelmi Szakiskola, ezzel iskolánk tisztán közgazdasági típusú lett.

A technika fejlődése újabb géptermeket követelt, s ehhez újfent bővíteni kellett az épületet, s az új termekből géptermeket rendeztek be. A számítástechnika a HT gépekkel kezdődött, a Commodore gépekkel folytatódott, majd 1989-ben vette meg az iskola az első IBM PC-t. Innen a fejlődés felgyorsult, jelentős mennyiségi és minőségi változás zajlott le: 1992-ben kiselejteztük a mechanikus könyvelőgépeket, helyükre PC-k kerültek. 
A rendszerváltás előszeleként a 80-as évek végén kezdődtek azok a gazdasági változások, amelyek szükségessé tették a közgazdasági képzés fejlesztését, ugyanekkor lehetségessé váltak - iskolakísérletek címén - a változtatások. Iskolánk az elsők között indította el azt a kísérletet, amelynek két fő eleme már új felosztásban, de ma is meghatározó része képzési struktúránknak:
  • minden évfolyamon heti 4 óra idegen nyelv, kötelező érettségivel, nyelvvizsgával; 
  • minden évfolyamon heti 2 óra számítástechnika.
A kezdetek: tanirodai gyakorlat a Baross-teremben
 
Évszám Évszám Évszám Évszám Évszám
1947 267 1957 300 1967 602 1977 508 1987 574
1948 240 1958 318 1968 547 1978 501 1988 563
1949 226 1959 349 1969 597 1979 519 1989 561
1950 266 1960 407 1970 596 1980 444 1990 567
1951 241 1961 455 1971 624 1981 483 1991 627
1952 289 1962 373 1972 608 1982 518 1992 602
1953 311 1963 453 1973 581 1983 555 1993 644
1954 185 1964 460 1974 583 1984 574 1994 630
1955 306 1965 523 1975 561 1985 571 1995 649
1956 302 1966 545 1976 513 1986 564 1996 646
 

Felvételi tájékoztató

Órarend

Új honlapunk az Egységes Digitális Információs Rendszerben

Facebook

Pénziránytű Bázisiskola

Határtalanul programok

Office 365 - Microsoft Teams

Digitális iskola - KRÉTA

Poszeidon iratkezelő rendszer

Fogyasztóvédelmi iskola

Adatok - elérhetőségek

Menza

Győri SZC honlapja

Videó a Barossról

Boldog Iskola cím

ICDL-vizsgaközpont

Partnerintézményi cím

50 óra közösségi szolgálat

Iskolapolgár archívum


Diákok, tanárok, adminisztratív-technikai munkatársak, életpályák!

A jövő közgazdásza

Eredményeink

Nemzetközi pályázatok

Iskolánk a Facebookon

Diákönkormányzat

120. évforduló

Sajtószoba

Our school - Unsere Schule

Impresszum

Honlapszerkesztő:
Mészáros Eszter

Honlapunkkal kapcsolatos véleményeket ill. anyagokat várunk a következő címen:
meszaroseszter75
gmail.com

Statisztika

Oldalainkat eddig
7063733 látogató
tekintette meg.

Ebben az évben: 317712
Ebben a hónapban: 4224
Ezen a napon: 510

LKW WALTER