Iskolatörténet - Az elmúlt 30 év


FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nyomtatás
Az intézmény 1990-ben felvette az egykori győri képviselő és gazdasági kérdésekkel intenzíven foglalkozó közlekedési miniszter Baross Gábor nevét.

A kilencvenes évek elejéig továbbra is a négyéves képzési szerkezet volt meghatározó. A 4. év végén tanulóink érettségi vizsgát tettek. Képesítésük: idegen nyelvű gyors- és gépíró, illetve képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus. A munkába álláshoz szükséges szakmai gyakorlati ismereteket az iskola számítógéptermeiben, a tanirodában, valamint a harmadik tanév végén a nyári 3 hetes szakmai gyakorlaton szerezték meg. Legutolsó ilyen típusú osztályunk 2001-ben tett érettségi vizsgát. 

1993-ban jött létre a Baross Gábor Középiskolai Alapítvány a következő célokkal: kiváló, illetve hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatása, Baross Gábor hazai és külföldi emlékeinek ápolása, nemzetközi szakmai diákcsere támogatása, iskolai eszköztár fejlesztése.

Ugyanebben az évben iskolánk PHARE pályázatot nyert, így csatlakozhattunk az „Emberi erőforrások fejlesztése” c. világbanki hitelből finanszírozott programhoz, mint követő iskola. Ez több mint 30 millió forint értékű korszerű eszköz beszerzését tette lehetővé.

Fokozatosan bevezetésre került a 4+1 éves képzés, mely a mai oktatási rendszert is jellemzi. 1993 óta minden évfolyamunkon voltak Phare-program és gazdasági szakközépiskolai képzés szerint működő osztályaink. Mindkét program szerinti képzés célkitűzése, hogy sokoldalúan művelt, a folyamatos önművelésre képes, kultúrált magatartású szakembereket bocsássunk ki. Magasabb óraszámban tanítottuk a közismereti tárgyakat, csoportbontásban a matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket, újra bevezetésre került a második idegen nyelv, a 11. évfolyamtól szakmai előkészítés indult (közgazdaságtan, üzleti gazdaságtan, könyvvitel, statisztika, pénzügyi ismeretek, tanirodai gyakorlat, alkalmazott számítástechnika, gyors- és gépírás). A 12. osztály végén érettségi vizsgát tettek a tanulók magyar nyelv- és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és közgazdaságtanból. A 13. évfolyam lett a szakképzés éve, ahol a képzés ügyviteli, vagy gazdasági szakirányon folyt, a programba 2 hetes szakmai gyakorlat épült be. A tanulók az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képesítést szereztek. A képzés ma is központi programok alapján történik, a Szakmai és Vizsgáztatási Követelményeknek megfelelően.
 
Tanirodai gyakorlat Diákvállalat
 
Mottónk: "Mondd és elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vond be őket és megtanulják."

1996 tavaszán a Kisalföldben, a régió napilapjában megjelent „Százéves a Keri” felhívás mozgósította az intézmény volt tanulóit és megalakult a Győri Öreg Keristák Egyesülete, a GYÖKERE. 1997-ben iskolánk fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte.
2001-ben az akkreditált felsőfokú szakképzés keretében kétéves felsőfokú számviteli szakügyintéző osztályt indítottunk érettségizett diákjaink részére, akik a 14. évfolyam befejezése után, megfelelő eredmény elérése esetén a Széchenyi Egyetem főiskolai képzésének 2. évfolyamára iratkozhatnak be felvételi nélkül.
2001-ben egyetlen magyar iskolaként kapcsolódhattunk be egy osztrák-magyar iskolakísérletbe, így megkezdődött a két tanítási nyelvű üzleti oktatás a nyelvi előkészítő osztállyal.
 
Német nyelvű projektérettségi
(társadalomismeret)
Két tannyelvű osztályaink tanulmányúton az ORF studiójában

A 2003-2004-es tanévben a 13. évfolyamon egy új vállalkozást indítottunk el, alkalmazkodva ezzel a gazdasági szférában felmerülő igényekhez. Különböző cégek kezdeményezésére a Humánerőforrás Fejlesztési Alapítvány hat magyar szakközépiskola bevonásával dolgozott ki és fogadtatott el két új képzést: ügyfélszolgálati asszisztens és az integrált ügyfélszolgálatok asszisztense. Szakképzett ügyfélszolgálatosok OKJ-s képzés hiányában Magyarországon még nem dolgoznak, így ezen képesítés birtokában tanulóink munkavállalási lehetőségei tovább nőttek. Még ebben a tanévben a felnőtt tagozaton megszűnt az esti képzés, az oktatás levelező formában folytatódott. 2004-től intézményünk beindította az idegen nyelvi előkészítő évfolyamot.

Iskolánk stratégiai tervében egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a szakképzés megújítása, a nyelvoktatás és az informatikai képzés fejlesztése. Pályázatok, szakképzés, nemzetközi kapcsolatok: e három fogalom összekapcsolódik a nemzetközi forrásból származó pénzeszközökkel.

2007-ben iskolánk neve a következőképp módosult: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola.

2010-ben megkezdődött a magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdasági képzés, az első diákok 2015-ben tettek sikeres érettségit.

2015. július 1-én országszerte mintegy háromszáz szakképző iskola került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába. A szakképző iskolák szakképzési centrumokba integrálódtak, ami országos viszonylatban 44 központ létrejöttét jelentette.
A Győr-Moson-Sopron megyében működő szakképző intézmények közül 23 volt érintett az átalakulásban. A tanulólétszám, a szakmaszerkezet, a munkaerő-piaci és földrajzi szempontok mérlegelése eredményeképpen a megyében három szakképzési centrum létesült. Iskolánk a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézménye lett tíz másik szakképző iskolával egyetemben. Elnevezésünk a következőképp módosult: Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma.

2019. augusztus 1-től iskolánk Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma néven a Győri Szakképzési Centrum  tagintézménye lett.

2020. július 1-vel a szakképzés teljes megújulásának köszönhetően Gazdálkodás és menedzsment ágazati technikumi képzés indult felmenő rendszerben. Iskolánk elnevezése újfent módosult: Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum.
A technikumi képzés indulásával kikerült az iskola nevéből az ügyviteli jelző, bár a döntően közgazdasági jellegű Gazdálkodás és menedzsment ágazati képzésbe integrálódott a korábbi ügyviteli ágazat több tantárgya is.

Diákjaink öt év alatt pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés megújult a technikumi rendszerben, alkalmazkodva az új munkaerőpiaci igényekhez. A "hagyományos" közgazdasági tantárgyak (pl.: adózás, gazdasági és jogi alapismeretek, gazdálkodási ismeretek, pénzügy, számvitel) mellett új, illetve immáron önálló tantárgyak is megjelennek: gazdasági számítások, kommunikáció, munkavállalói ismeretek, munkavállalói idegen nyelv, vállalkozások működtetésének alapismeretei.
Az ügyviteli tantárgyak továbbra is fontos szerepet játszanak képzési rendszerünkben, 9. évfolyamon például a digitális alkalmazások tantárgy keretében folyik a gépírás oktatása minden osztálytípusban.
A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzésben gyakorlatilag egyesült a (felmenő rendszerben) megszűnő, korábban ügyvitel ágazaton oktatott irodai titkár, valamint a közgazdaság ágazathoz tartozott vállalkozási és bérügyintéző szakma. Korábbi ügyviteli tantárgyak új néven, s részben új tartalommal jelennek meg: dokumentumszerkesztés, kommunikáció, kommunikáció a titkári munkában, munkavállalói idegen nyelv, szövegbevitel számítógépen, titkári ügyintézés, ügyfélszolgálati kommunikáció. A közgazdasági irányvonalat ebben a szakmában az adózási ismeretek, a kis- és középvállalkozások gazdálkodása, a könyvvezetési alapismeretek, a munkaerő-gazdálkodás, a pénzforgalmi nyilvántartások és a vállalkozások működtetésének alapismeretei tantárgyak képviselik.

Napjainkban a nappali tagozaton 17-18 osztálynyi diák (15 érettségire és 2-3 OKJ-s vizsgára felkészítő) tanul iskolánkban. Esti tagozaton átlagosan 3 osztályt indítunk tanévenként, mely kb. 80-90 beiratkozott tanulót jelent.
 

Felvételi tájékoztató

Órarend

Új honlapunk az Egységes Digitális Információs Rendszerben

Facebook

Pénziránytű Bázisiskola

Határtalanul programok

Office 365 - Microsoft Teams

Digitális iskola - KRÉTA

Poszeidon iratkezelő rendszer

Fogyasztóvédelmi iskola

Adatok - elérhetőségek

Menza

Győri SZC honlapja

Videó a Barossról

Boldog Iskola cím

ICDL-vizsgaközpont

Partnerintézményi cím

50 óra közösségi szolgálat

Iskolapolgár archívum


Diákok, tanárok, adminisztratív-technikai munkatársak, életpályák!

A jövő közgazdásza

Eredményeink

Nemzetközi pályázatok

Iskolánk a Facebookon

Diákönkormányzat

120. évforduló

Sajtószoba

Our school - Unsere Schule

Impresszum

Honlapszerkesztő:
Mészáros Eszter

Honlapunkkal kapcsolatos véleményeket ill. anyagokat várunk a következő címen:
meszaroseszter75
gmail.com

Statisztika

Oldalainkat eddig
7063743 látogató
tekintette meg.

Ebben az évben: 317722
Ebben a hónapban: 4234
Ezen a napon: 520

LKW WALTER