Dr. Vajda Emil (1858-1916)
1897-1911 között magyar-, német-, és tornatanár
 
Okleveles középiskolai tanár (magyar, német, torna). Az állami főreáliskola rendes tanára. Nagyszebenben született, majd Kolozsvárra került és tanulmányait is itt folytatta. Fiatal éveiben bejárta Európát: "kiváló tornász, jeles vívó, általában kitűnő sportember és turista, lelkes és képzett tanár, azonban tehetségének legjava a zenéé." (Révai évkönyv 1916/17.)

A Kolozsvári Nemzeti Színház első hegedűse, a zenész családból származó fiatalember. 1881-ben doktorált. 1882-ben Székelyudvarhelyre került az állami főreáliskolába. Életcéljául a székelység kulturális, műveltségi felemelését tűzte ki. 1897-ben hivatalból áthelyezték a győri főreáliskolába a népszerű tanárt.

Ugyanebben az évben lett induló iskolánkban óraadó tanár. Tanította a testgyakorlást és a játékot szervezte az iskolai sportot. Tanított még magyart, szépírást, gyorsírást és németet. Megszervezte és vezette az iskola énekkarát és zenekarát (önképzőkörét). Jelentős zeneszerzői, irodalmi munkássága. Zeneműveit iskolai és városi ünnepélyeken adták elő. Pl: "Magyar népdalegyveleg", "Régi palotás", "Gyászinduló", "Magyar hallgató", "Csípjük meg", "Tündérálom", "Magyarosan"-induló, "Zászlófölavatási jelige". Életrajzi művei körül a legjelentősebbek a Kossuthról, Klapkáról írottak. Mozgalmas közéleti tevékenységet fejtett ki a kultúra és a sport területén. A GYTE alapítótagja. A labdarúgás győri meghonosítója, labdarúgó játékvezető. Iskolánkban ő honosította meg és rakta le a magas színvonalú testnevelés és sport, valamint az egészségnevelés alapjait.

Az 1910-es években egészségi állapota megromlott és 1911-től már nem vállalt órát iskolánkban. "Az intézet megalakulása óta tagja volt a tantestületnek, aki a tőle megszokott lelkesedéssel és szakértelemmel tanította a testgyakorlást és a játékot. Az ő kiváló buzgósága számtalanszor diadalra segítette intézetünket, mert tanulóságunk az ő vezetése alatt, minden eddig rendezett ifjúsági (kerületi, országos) tornaversenyen részt vett és mindig jelentős sikereket vívott ki." (évkönyv 1911/12.)

1916-ban halt meg Győrött.
 
Forrás : http://www.barossgyor.hu