Bemutatkozunk

Győri SZC
Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

9024 GYŐR, Bem tér 20-22.

Felvételivel kapcsolatos kérdéseidet a következő e-mail címen várjuk: felvi.barossgyor@gmail.com

OM azonosító: 203037/015
(Feladatellátási hely kódja: 015)

Intézményünk Győr egyik legrégibb szakképző iskolája, mely idén ünnepelte alapításának 124. évfordulóját. 

Neve és az itt szerzett szakmai bizonyítvány jó ajánlólevél a térség vállalkozásainál. A hazai és külföldi ügyfélkörrel rendelkező cégek részéről nagy kereslet jelentkezik a közgazdasági végzettségű szakemberek iránt, akik
  • jól képzettek,
  • számvitelben, gazdálkodásban, adó- és pénzügyekben jártasak,
  • a számítógépes felhasználói programokat jól kezelik,
  • a szakmai idegen nyelvet ismerve eligazodnak az európai országok számviteli és jogrendjében is,
  • illetve akiknek munkája nagyban elősegíti az ügyfelek elégedettségét, az adott céghez való kötődését.
Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást.
Az informatikai és a prezentációs ismeretek oktatása magas színvonalú.
A szakmai tárgyak tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közismereti tantárgyakra is, hiszen a szakmai tudást csak megfelelő alapokra lehet építeni. Az általános műveltség, a kulturált viselkedés, a jó kommunikáció, a marketingszemlélet kialakítása, a készségmegfelelő munkakultúra, ill. munkaerkölcs, valamint a teammunka  még kifejezettebben kapcsolódik össze a szakmaisággal.

Intézményünk technikusképzést folytat, mely az általános iskolából a felvételt nyert diákok részére hagyományos rendszerben 5 évig, míg a két tanítási nyelvű képzés esetén nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészülve 1+5 évig tart.
 
Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után ágazati alapvizsga következik a 10. évfolyam végén.

A tanulók ezután választhatnak, hogy a Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül mely szakmát tanulják:

A két tanítási nyelvű képzést választók a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát tanulják.
A négy kötelező közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítvány vehető kézhez:
  • az érettségi bizonyítvány
  • és a technikusi végzettséget igazoló oklevél.
A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

Legalább érettségi bizonyítvánnyal (gimnázium, szakgimnázium-technikum) rendelkező "külsős" tanulók előképzettségtől függően 1 vagy 2 év alatt szerezhetnek pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítést nappali munkarendben, vagy délután szervezett oktatás keretében.
 


Forrás : http://www.barossgyor.hu