Szirmai Éva
19. számú Baross-érem

2010-ben az emlékérem méltó tulajdonosa Szirmai Éva iskolatitkár.
 
Éva néni az akkori nevén Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett idegen nyelvi gyorsíró-gépíró, jegyzőkönyvvezető szakon.

1980-ban megszerezte a gyorsírás, gépírás szaktanítói oklevelet.
1987 augusztusától a mai Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola iskolatitkára.
Párhuzamosan az ügyintézői munkakörrel több éven át tanított gyorsírást, gépírást levelező és nappali tagozaton egyaránt.
Iskolatitkárként jó kommunikációs készségekkel, pedagógiai, szervezési és protokoll ismereteivel hatékonyan segíti az iskolavezetés munkáját. Feladata az iskolai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Közreműködik a tanügyigazgatási ügyviteli feladatok ellátásban. Intézi a tanulók adminisztrációs ügyeit. Kapcsolatot tart a Baross Gábor Középiskolai Alapítvány kuratóriumával, elvégzi az alapítványi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
Megbízható, precíz, pontos, lelkiismeretes munkaerő. Nyílt, könnyen teremt kapcsolatot. Önálló munkavégzésre alkalmas, sokoldalú egyéniség.
Fentiek alapján részesült Baross Emlékéremben, melyet Görögné Horacsek Melitta igazgatónő adott át Pedagógusnapon az iskola alkalmazotti és tanulói közössége körében.
 
 
Iskolatitkárunk könnyeivel küszködve mondott köszönetet, külön hangsúlyozva, mennyire fontos az, hogy szeressük munkahelyünket, mely életünk egyik fő színtere. Kevés embernek adatik meg, hogy olyan helyen dolgozhat, melyhez korábban is ezer szállal kötődött, s mely Éva néninek 2. otthonává vált. Csak azt kívánja a diákoknak, hogy hasonlóan jó, szeretetteljes légkörben dolgozhassanak.
Forrás : http://www.barossgyor.hu