Pápai Judit
17. számú Baross-érem
 

Pápai Judit1982 óta tanít iskolánkban, végzettsége angol-orosz szakos tanár. 1990-ben német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett.  

A nyelvoktatás terén végzett kiemelkedő munkájának köszönhetően tanítványai az érettségi vizsgákon, a versenyeken jó eredménnyel szerepeltek, nagy számban szereztek nyelvvizsgát. Osztályfőnöki feladatokat is ellátott.

1988-1996-ig az idegen nyelvi, 2000-től az angol nyelvi munkaközösség vezetője. Magas színvonalú szaktanári munkájával elismerést szerzett kollégái körében.

Kezdettől fogva részt vett a római diákcsereprogram kialakításában, szervezésében. Aktív szervezője és résztvevője az ír-magyar vendégtanár kapcsolatnak. Munkájának elismeréseként 2008 januárjában két hetes írországi tanárfelkészítő programon vett részt. Jelentős szerepet vállalt az angol célnyelvet igénylő pályázatok elkészítésében, lebonyolításában. Rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, vizsgáztatóként szerepet vállal emelt szintű érettségi- és nyelvvizsgákon.

Elismerésre méltó hivatástudata, következetes, magas színvonalon végzett szakmai munkája, kollégáival, tanítványaival kialakított emberi kapcsolata.   
Forrás : http://www.barossgyor.hu