Kajtár Erzsébet
13. számú Baross-érem

Kajtár Erzsébet1985 óta tanítja szaktárgyait – magyar-történelem – iskolánkban. Szilárd, sokoldalú szakmai ismerettel rendelkező pedagógus.

Halkszavúsága ellenére kisugárzása van a munkaközösség tagjaira.

A magyar munkaközösség vezetőjeként számíthattunk munkájára a helyi tantervek kidolgozásánál is. Néhány évig a magyar mellett a történelem munkaközösség munkáját is irányította.

Az osztrák-magyar kísérleti program kialakításánál szakterületén támaszkodhattunk szakmai, pedagógiai jártasságára. Szakmai tudása és személyisége biztosítékot jelent a tananyag összehangoltságának kialakításában.

Sokat tesz azért, hogy az iskolai ünnepélyek, rendezvények egyre magasabb színvonalúak legyenek. Évekig vezette a „Beszélni nehéz” kört, ezzel is segítve a tehetséges tanulókat.

Munkavégzésére tudatosság, igényesség, pontosság a jellemző.

Osztályfőnökként is igényes, színvonalas nevelői tevékenységet folytat, határozott erkölcsiséggel formálja a tanulóközösséget és segíti diákjai személyiségfejlődését. Érettségi elnökséget vállalva is méltóan képviseli tantestületünket.

A Baross Gábor Középiskolai Alapítvány kuratóriumának egyik tantestületi tagja. Nagyon alaposan, körültekintően, lelkiismeretesen végzi ezt a nehéz társadalmi feladatot is. Hivatástudata átlagon felüli.
Forrás : http://www.barossgyor.hu