Alapítványunk
Baross Gábor egész élete és tevékenysége a magyar gazdaság fejlesztését szolgálta. A vasminiszter valósította meg Széchenyi eszméit a magyar közlekedésben. Szorgalmazta a szakoktatás kiszélesítését és modernizálását. Céltudatosan támogatta a polgárosodás kiteljesedését. E célok ma is érvényesek, s alapelvévé váltak az 1993-ban életre hívott Baross Gábor Középiskolai Alapítványnak.
Az alapító okirat a következőképp fogalmazza meg az Alapítvány céljait:
  1. Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedése érdekében kiváló tehetségű tanulók támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók anyagi megsegítése, a kiemelkedő munkát végző pedagógusok támogatása, az iskolai tanulmányi versenyek helyezettjeinek jutalmazása.
  2. Baross Gábor hazai és külföldi emlékeinek ápolása.
  3. Az iskola eszköztárának fejlesztése.

Adatok:

Alapítvány neve: Baross Gábor Középiskolai Közhasznú Alapítvány
Cím: 9024 Győr, Bem tér 20-22.
Telefonszám: 96 / 519-373
E-mail: barossgyor@gmail.com
Adószám: 18526884-1-08
Számlaszám: OTP 11737007-20546205


A Kuratórium tagjai:

Dr. Kun Andrásné (elnök)
Árpásiné Dr. Tóth Erzsébet
Gombkötő Judit
Görögné Horacsek Melitta
Kajtár Erzsébet


Köszönjük felajánlásaikat!

Forrás : http://www.barossgyor.hu