A beiskolázás menetrendje
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

Fontosabb időpontok:
 
2020.
12.04.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
2021.01.23. 
10.00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érinett középfokú intézményben.
2021.01.28. 
14.00 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra azok számára,  akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2021.
02.08.
A központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2021.
02.19.
Az általános iskola továbbítja  a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021.
03.16.
A középfokú iskola eddig az időpontig  nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021.
03.22-23.
A tanulói adatlapok módosításának  lehetősége az általános iskolában.
2021.
04.23.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján,  és elküldi azt a középfokú iskoláknak.
2021.
04.30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021.
06.23.
Beiratkozás iskolánkba.
Forrás : http://www.barossgyor.hu