Oktatói fogadóórák
A 2021/2022-es tanévben a következő időpontokban nyílik lehetőség
az oktatókkal folytatandó megbeszélésre - a járványhelyzet miatt telefonos vagy online módon.
(Amennyiben az időpont nem megfelelő, lehetőség van a szaktanárokkal való egyeztetésre is.)

A csengetési rend ITT érhető el.

Iskolai szociális segítő: Zajácz Ágnes
Fogadóórája: csütörtök 9.00-10.00 (orvosi szoba)

Iskolapszichológus: Bognár Tibor
Hétfői napokon elérhető az iskolában.
 
Tanár Feladatkörök Fogadóórája
Bertháné
Hári Gabriella
igazgató csütörtök
7. óra
Ács
Gabriella
szakmai
igazgatóhelyettes
hétfő
1. óra
Horváth Linda szakmai
igazgatóhelyettes
kedd
5. óra
Mészáros Eszter nevelési-oktatási
igazgatóhelyettes
kedd
6. óra
Béresné
Tóth Orsolya
osztályfőnök (9. B) hétfő
8. óra
Dobai
Kitti
szerda
7. óra
Domjánné
Dr. Szabó Marianna
osztályfőnök (1/13. D)
ifjúságvédelmi felelős
(9. évfolyam)
hétfő
4. óra
Erdősné
Lévai Rita
csütörtök
5. óra
Fábri
Kinga
csütörtök
3. óra
Faragóné
Major Anikó
kedd
3. óra
Fergusonné
Andorka Andrea
osztályfőnök (2/14. B) péntek
3. óra
Gárvány
Hajnalka
ifjúságvédelmi felelős
(12. évfolyam)
csütörtök
4. óra
Gombkötő
Judit
osztályfőnök (9. A) kedd
6. óra
Gülch
Eszter
osztályfőnök (10. C)
DÖK-vezető
szerda
4. óra
Gyarmathyné
Sipos Emese
csütörtök
2. óra
Hajnócziné
Szalai Andrea
kedd
3. óra
Hirholcz
Ákos
hétfő
3. óra
Jakabné
Kerekes Csilla
szerda
4. óra
Juhász
István
csütörtök
5. óra
Kajtár
Erzsébet
osztályfőnök (12. C)
humán mkv.
hétfő
2. óra
Kiss
Judit Mária
szerda
2. óra
Kocsis
Veronika
osztályfőnök (9/Kny) csütörtök
6. óra
Kocsis
Zoltán Tamás
hétfő
7. óra
Komjáti
Mariann
ifjúságvédelmi felelős
(10. évfolyam)
szerda
2. óra
Lipiné
Fehéregyházi Lilla
osztályfőnök (12. D) kedd
6. óra
Máté
Bernadett
osztályfőnök (12. A)
gyógytestnevelő
csütörtök
3. óra
Mátyus
Andrea
szerda
6. óra
Molnár
Gáborné
kedd
3. óra
Molnár
Melinda
szakmai mkv. csütörtök
6. óra
Nagy
Barbara
osztályfőnök (11. A) szerda
2. óra
Németh
Zoltánné
osztályfőnök (11. C)
idegen nyelvi mkv.
hétfő
6. óra
Pánczél
Krisztina
kedd
5. óra
Pápai
Judit
osztályfőnök (9. C) szerda
4. óra
Rosta
Péterné
gyógypedagógus
(SNI-BTMN-tanulók fejlesztése)
kedd
6. óra
Sárik
Pál
hétfő
5. óra
Dr. Sávoliné
Takács Erika
kedd
3. óra
Sebestyénné
Nagy Csilla
osztályfőnök (11. B) kedd
2. óra
Semsák
Liza
ifjúságvédelmi felelős
(11. évfolyam)
szerda
2. óra
Sövegné
Bóka Erika
szerda
8. óra
Szabóné
Mészáros Márta
osztályfőnök (10. A)
pedagógiai mkv.
csütörtök
6. óra
Szaló
Annamária
osztályfőnök (2/14. C) kedd
3. óra
Takács
Andrásné
ECDL vizsgaközpont vezetője kedd
6. óra
Venczák-Csobolyó
Tünde
osztályfőnök (5/13. A)
ifjúságvédelmi felelős
(13-14. évfolyam)
kedd
5. óra
Wally
Eszter
osztályfőnök (10. B) kedd
6. óra
Forrás : http://www.barossgyor.hu