Közösségi szolgálat általános tájékoztatója
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során.
A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. 


Hogyan válasszunk közösségi szolgálati projektet?

Mindenképpen olyan foglalkozást érdemes választani, amely valamilyen módon kapcsolódik a személyes érdeklődéshez és értékrendhez. Fontos azt figyelembe venni, hogy a közösségi szolgálat is munka, idő- és energiabefeketetést igényel, és a vállalt feladatot jó minőségben, időben, megfelelően kell elvégezni.
A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez 4 év (9-12. évfolyam) áll a diákok rendelkezésére, érdemes (ill. a törvény szerint ajánlott, de nem kötelező) ez alatt az idő alatt többféle típusú tevékenységet is végezni.

A közösségi szolgálat keretei között
Amennyiben bizonytalan a szülő a szervezetet illetően, érdeklődjön az iskolában, hogy a választott intézményben végzett munka elfogadható-e közösségi szolgálatként.
 

Praktikus tudnivalók

16. évet be nem töltött önkéntes közérdekű tevékenységre fordítható ideje tanítási szünet ideje alatt max. napi három óra és a heti tizenkét óra

tanítási időben max. heti hat óra

tanítási napon max. napi két óra

tanítási napon kívül max. napi három óra
16-18 év közötti önkéntes közérdekű tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát
A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 
 
Forrás : http://www.barossgyor.hu